logotyp

szybki kontakt1

Walne Zebranie Członków Klubu

Zarząd Klubu zawiadamia, że w dniu 18 maja 2014r. o godz. 15:00 w świetlicy klubu odbędzie się Zwyczjane Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Żeglarskiego "WIND".

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.
 2. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania.
 2. Wybór komisji uchwał i wniosków oraz mandatowo – skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu.
 5. Złożenie sprawozdań z działalności Klubu przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński oraz przedstawienie bilansu na dzień 31.12.2013 r.
 6. Przedstawienie planu pracy Klubu na 2014 rok.
 7. Przedstawienie budżetu Klubu na 2014 rok.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i planem pracy na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdań władz Klubu z działalności za 2013 rok
  • udzielenia absolutorium Zarządowi
  • zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat za 2013 rok
  • przeznaczenia zysku bilansowego
  • przyjęcia planu pracy oraz budżetu Klubu na 2014 rok
 1. Wolne wnioski.

Informujemy, że w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o cookies znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony