logotyp

szybki kontakt1

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Żeglarskiego „WIND”

Zarząd Klubu zawiadamia, że w dniu 20 maja 2017 r. ( sobota ) o godz. 15:00 w świetlicy klubu odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Żeglarskiego „WIND” .


Porządek obrad
:

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania.

 4. Wybór komisji uchwał i wniosków oraz mandatowej.

 5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.

 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu.

 7. Złożenie sprawozdań z działalności Klubu przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński oraz przedstawienie bilansu na dzień 31.12.2016 r.

 8. Przedstawienie planu pracy Klubu na 2017 rok.

 9. Przedstawienie budżetu Klubu na 2017 rok.

 10. Dyskusja nad sprawozdaniami i planem pracy na 2017 rok.

 11. Podjęcie uchwał.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zakończenie.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie Walnego Zebrania nie uzyska się obecności wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, uchwały mogą być podejmowane w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu ( § 16 ust. 3 Statutu KŻ WIND ).

Drugi termin WZ ustala się na dzień 20.05.2017 r. na godzinę 16:00 w miejscu wskazanym na wstępie zaproszenia.

 

Komandor Klubu, Wiesław Gancarek

 

Przed Zebraniem nastąpi uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego 2017.  

Informujemy, że w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o cookies znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony